Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Συλλογή Δαυλός - 110 Τεύχη!
-
-
-
-
-
-
-

Κυκλοφορεί από τόν Ιανουάριο του 1982 ανελλιπώς και αδιαλείπτως!
Έχει δημοσιευθεί πληθώρα ερευνών, πού ανατρέπουν μέ αυστηρά επιστημονική, θετική και αποδεικτική μέθοδο ισχύοντα δόγματα στους τομείς της Γλώσσας, της Γραφής, του απώτατου Ιστορικού παρελθόντος. τής αρχαιολογίας, τής ιστορικής συγκρούσεως Έλληνισμού-Χριστιανισμού κ.α.
Απέδειξε τό σαθρό υπόβαθρο τών θεωριών περί γενέσεως τών γλωσσών άπό μία (ανύπαρκτη) «ινδοευρωπαϊκή» μητέρα-γλώσσα και περί δήθεν δημιουργίας του Αλφαβήτου άπό τους Φοίνικες και έδειξε τήν χρονική προτεραιότητα του προκατακλυσμιαίου χαμένου μεγάλου Ελληνικού πολιτισμού έναντι τών ανατολικών πολιτισμών καθώς και τήν έξάπλωσή του σε πανάρχαιες περιόδους στήν Αμερική, τήν Ασία. τήν Β. Ευρώπη κλπ. όπως και τήν πριν άπό πολλές χιλιετίες δημιουργία της προομηρικής Ελληνικής Γλώσσας, και παρουσίασε πρωτότυπες μεθόδους αποκρυπτογραφήσεως τών προϊστορικών Ελληνικών Γραφών.
Μεγάλες και πρωτότυπες έρευνες γιά τον διωγμό και τήν καταστροφή του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού άπό τους Χριστιανούς (Βυζάντιο και Μεσαίωνας) και γιά τήν αναβίωση μετά τήν Αναγέννηση και την παγκόσμια διάσταση που πήρε ό Πολιτισμός εκείνος στον σύγχρονο κόσμο (λογική, επιστήμες, φιλοσοφία, δημοκρατία, θέατρο, αθλητισμός κ.λπ.) Γενική κριτική τών σημερινών φαινομένων ενός Νέου Μεσαίωνα, πού επιδιώκουν νά επιβάλουν (ορισμένοι διεθνείς εξουσιαστικοί κύκλοι.
Έλλογες επιστημονικές προβλέψεις γιά τό μέλλον, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη έπαληθευθή από τις εξελίξεις.
-
Δαυλός 110 Τεύχη!
-
Κωδικας:
http://rapidshare.com/files/286491141/DAVLOS_126_-_Iounios_1992.rar
http://rapidshare.com/files/285871880/DAVLOS_192_-_Dekemvrios_1997.pdf
http://rapidshare.com/files/285872521/DAVLOS_193_-_Ianouarios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285873235/DAVLOS_194_-_Fevrouarios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285873883/DAVLOS_195_-_Martios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285874478/DAVLOS_196_-_Aprilios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285875078/DAVLOS_197_-_Maios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285875636/DAVLOS_198_-_Iounios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285876362/DAVLOS_199_-_Ioulios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285877134/DAVLOS_200-201_-_Aygoustos_Septemvrios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285877845/DAVLOS_202_-_Oktovrios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285878646/DAVLOS_203_-_Noemvrios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285879440/DAVLOS_204_-_Dekemvrios_1998.pdf
http://rapidshare.com/files/285880281/DAVLOS_205_-_Ianouarios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285881111/DAVLOS_206_-_Fevrouarios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285881776/DAVLOS_207_-_Martios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285882377/DAVLOS_208_-_Aprilios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285882922/DAVLOS_209_-_Maios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285883552/DAVLOS_210_-_Iounios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285884216/DAVLOS_211_-_Ioulios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285884791/DAVLOS_212-213_-_Aygoustos_Septemvrios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285885392/DAVLOS_214_-_Oktovrios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285886036/DAVLOS_215_-_Noemvrios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285886776/DAVLOS_216_-_Dekemvrios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285887355/DAVLOS_217_-_Ianouarios_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/285887939/DAVLOS_214_-_Oktovrios_1999.pdf
http://rapidshare.com/files/285888612/DAVLOS_218_-_Fevrouarios_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/285889274/DAVLOS_219_-_Martios_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/285889796/DAVLOS_220_-_Aprilios_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/285890273/DAVLOS_221_-_Maios_2000.pdf
http://rapidshare.com/files/285891011/DAVLOS_222.pdf
http://rapidshare.com/files/285891577/DAVLOS_223.pdf
http://rapidshare.com/files/285892108/DAVLOS_224-225.pdf
http://rapidshare.com/files/285892788/DAVLOS_226.pdf
http://rapidshare.com/files/285893369/DAVLOS_227.pdf
http://rapidshare.com/files/285894134/DAVLOS_228.pdf
http://rapidshare.com/files/285894720/DAVLOS_229.pdf
http://rapidshare.com/files/285895334/DAVLOS_230.pdf
http://rapidshare.com/files/285896077/DAVLOS_231.pdf
http://rapidshare.com/files/285896708/DAVLOS_232.pdf
http://rapidshare.com/files/285897316/DAVLOS_233.pdf
http://rapidshare.com/files/285897821/DAVLOS_234.pdf
http://rapidshare.com/files/285898375/DAVLOS_235.pdf
http://rapidshare.com/files/285898907/DAVLOS_236-237.pdf
http://rapidshare.com/files/285899426/DAVLOS_238.pdf
http://rapidshare.com/files/285899808/DAVLOS_239.pdf
http://rapidshare.com/files/285900443/DAVLOS_240.pdf
http://rapidshare.com/files/285901219/DAVLOS_241.pdf
http://rapidshare.com/files/285902254/DAVLOS_242.pdf
http://rapidshare.com/files/285902936/DAVLOS_243.pdf
http://rapidshare.com/files/285903589/DAVLOS_244.pdf
http://rapidshare.com/files/285904227/DAVLOS_245.pdf
http://rapidshare.com/files/285904909/DAVLOS_246.pdf
http://rapidshare.com/files/285905647/DAVLOS_247.pdf
http://rapidshare.com/files/285906304/DAVLOS_248-249.pdf
http://rapidshare.com/files/285907422/DAVLOS_251.pdf
http://rapidshare.com/files/285908037/DAVLOS_252.pdf
http://rapidshare.com/files/285908665/DAVLOS_253.pdf
http://rapidshare.com/files/285909240/DAVLOS_254.pdf
http://rapidshare.com/files/285909844/DAVLOS_255.pdf
http://rapidshare.com/files/285910473/DAVLOS_256.pdf
http://rapidshare.com/files/285911004/DAVLOS_257.pdf
http://rapidshare.com/files/285911606/DAVLOS_258.pdf
http://rapidshare.com/files/285912224/DAVLOS_259.pdf
http://rapidshare.com/files/285912878/DAVLOS_260-261.pdf
http://rapidshare.com/files/285913616/DAVLOS_262.pdf
http://rapidshare.com/files/285914387/DAVLOS_263.pdf
http://rapidshare.com/files/285915109/DAVLOS_264.pdf
http://rapidshare.com/files/285915744/DAVLOS_265.pdf
http://rapidshare.com/files/285917767/DAVLOS_266.pdf
http://rapidshare.com/files/285918460/DAVLOS_267.pdf
http://rapidshare.com/files/285919291/DAVLOS_268.pdf
http://rapidshare.com/files/285919976/DAVLOS_269.pdf
http://rapidshare.com/files/285920637/DAVLOS_270.pdf
http://rapidshare.com/files/285921642/DAVLOS_271.pdf
http://rapidshare.com/files/285922357/DAVLOS_272.pdf
http://rapidshare.com/files/285923085/DAVLOS_273.pdf
http://rapidshare.com/files/286046445/DAVLOS_274.pdf
http://rapidshare.com/files/286051048/DAVLOS_275.pdf
http://rapidshare.com/files/286053212/DAVLOS_277.pdf
http://rapidshare.com/files/286056569/DAVLOS_278.pdf
http://rapidshare.com/files/286447310/DAVLOS_279.pdf
http://rapidshare.com/files/286448524/DAVLOS_280.pdf
http://rapidshare.com/files/286449744/DAVLOS_281.pdf
http://rapidshare.com/files/286450797/DAVLOS_282.pdf
http://rapidshare.com/files/286451921/DAVLOS_283.pdf
http://rapidshare.com/files/286453153/DAVLOS_284.pdf
http://rapidshare.com/files/286454475/DAVLOS_285.pdf
http://rapidshare.com/files/286455554/DAVLOS_286.pdf
http://rapidshare.com/files/286456612/DAVLOS_287.pdf
http://rapidshare.com/files/286457862/DAVLOS_288.pdf
http://rapidshare.com/files/286459594/DAVLOS_289.pdf
http://rapidshare.com/files/286461142/DAVLOS_290.pdf
http://rapidshare.com/files/286462548/DAVLOS_291.pdf
http://rapidshare.com/files/286463845/DAVLOS_292.pdf
http://rapidshare.com/files/286465239/DAVLOS_293.pdf
http://rapidshare.com/files/286466227/DAVLOS_294.pdf
http://rapidshare.com/files/286467723/DAVLOS_295.pdf
http://rapidshare.com/files/286474577/DAVLOS_296.pdf
http://rapidshare.com/files/286475530/DAVLOS_297.pdf
http://rapidshare.com/files/286477087/DAVLOS_298.pdf
http://rapidshare.com/files/286478536/DAVLOS_299.pdf
http://rapidshare.com/files/286480158/DAVLOS_300.pdf
http://rapidshare.com/files/286481735/DAVLOS_301.pdf
http://rapidshare.com/files/286482976/DAVLOS_302.pdf
http://rapidshare.com/files/286484357/DAVLOS_303.pdf
http://rapidshare.com/files/286485955/DAVLOS_304.pdf
http://rapidshare.com/files/286487617/DAVLOS_305.pdf
http://rapidshare.com/files/286488918/DAVLOS_307.pdf
http://rapidshare.com/files/286490235/DAVLOS_308.pdf


-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου