Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

3D War Chess 2008







Description:Lead your army to victory in this beautifully rendered 3D fantasy chess battle! Enter a world where brave knights, kings and queens must fight races of dwarves, elves and other creatures in their quest to regain their kingdom. You choose the battlefield - from ancient temple ruins, to dark forests, to cemeteries. The war is on!
System Requirements:
Windows 95/98/ME/2000/XP
DirectX 7.0 or higher
64 Mb RAM
Processor 600 MHz or better

Κώδικας:



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου